Menu
https://www.elqa.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/elqa-top-1gk-is-637.jpglink
https://www.elqa.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/elqa-top-2gk-is-637.jpglink
https://www.elqa.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/elqa-top-3gk-is-637.jpglink
https://www.elqa.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/elqa-top-4gk-is-637.jpglink
https://www.elqa.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/elqa-top-5gk-is-637.jpglink
https://www.elqa.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/elqa-top-6gk-is-637.jpglink
«
»
A+ A A-

Ελληνικές Επιστημονικές εταιρείες για τον Έλεγχο Ποιότητας

Φίλτρο
Εμφάνιση # 

Σύνδεσμος Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - ΕΛΟΤ

elotΟ Eλληνικός Οργανισμός Τυποποίησης  ΕΛΟΤ Α.Ε ιδρύθηκε με το  Νόμο 372/76 και ήταν  Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου μέχρι τον Ιούνιο του 1997, οπότε και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον Νόμο 155/97. Ο ΕΛΟΤ Α.Ε είναι Δημόσια Επιχείρηση που λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας. Τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται δια του Υπουργού Ανάπτυξης.  Σκοπός του Οργανισμού  είναι η προαγωγή και η εφαρμογή της Τυποποίησης στην Ελλάδα καθώς και των συναφών με αυτή δραστηριοτήτων με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέθοδο.

Οι κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού   είναι:

 • η εκπόνηση και η διάδοση των Προτύπων,
 • η απονομή Σημάτων Συμμόρφωσης (ποιότητας),
 • η χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης (ποιότητας), 
 • η πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας επιχειρήσεων και 
 • η διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών.

Σύνδεσμος Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - ΕΣΥΔ

esydΤο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με τον N. 3066/2002 και αποτελεί μετεξέλιξη του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, που λειτουργούσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης από το 1994, με τον ίδιο διακριτικό τίτλο.

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ( Ε.ΣΥ.Δ.) έχει ορισθεί ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 765/2008 όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης. Είναι ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση του συστήματος διαπίστευσης στη χώρα. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Ποσοστό μέχρι 40% των μετοχών μπορεί να μεταβιβαστεί σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τα θέματα της ποιότητας. Στα όργανα της εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο και Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση υπουργείων, επιστημονικών εταιρειών και επαγγελματικών και κοινωνικών ενώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αμεροληψία στη λειτουργία της. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστευσης, γίνεται επιτόπου αξιολόγηση του υποψήφιου φορέα από ομάδα αξιολογητών και ενδεχομένως εμπειρογνωμόνων, τα μέλη της οποίας διαθέτουν σε βάθος γνώση του αντίστοιχου τεχνικού αντικειμένου, καθώς και εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Οι αξιολογητές του E.ΣY.Δ. επιλέγονται και εκπαιδεύονται σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένα κριτήρια και διαδικασίες και υπακούουν σε κανόνες σχετικά με την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την εχεμύθεια που πρέπει να διαθέτουν.

Σύνδεσμος To Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας – ΕΜΙ

emiΤο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας είναι ο Εθνικός Φορέας Μετρολογίας της Ελλάδος και Σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα μετρολογίας και μετρήσεων και αποτελεί λειτουργική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ).

Σύνδεσμος Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων - HellasLab

hellaslab

Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων HellasLab είναι από το 1997, εθνικό   μέλος της Eurolab.

Σύνδεσμος Ελληνική αιματολογική εταιρεία - ΕΑΕ

Στους σκοπούς της ΕΑΕ περιλαμβάνονται:

 • Η προαγωγή της Επιστημονικής γνώσης μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • Η εναρμόνιση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Ελλήνων αιματολόγων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
 • Η οργάνωση και εποπτεία του Ετήσιου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνέδριου που διοργανώνεται κάθε Νοέμβριο
 • Η υποστήριξη πολυκεντρικών κλινικών δοκιμών και επιδημιολογικών μελετών που οργανώνονται με πρωτοβουλία των Επιστημονικών Τμημάτων
 • Η προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Αιματολόγων και η υπεύθυνη χαρτογράφηση του γνωστικού πεδίου της Αιματολογίας
 • Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, για την επίτευξη των σκοπών της, δημιούργησε μετά από πολύχρονη προσπάθεια το Ίδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας το οποίο αποτελεί ξεχωριστή θεσμική οντότητα με στοχευμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Η ΕAE εκδίδει από το Μάρτιο του 1998 Επιστημονικό Περιοδικό με τον τίτλο HAEMA/Αίμα που αποτελεί και το επίσημο έντυπό της. Το περιοδικό είναι τριμηνιαίο, διανέμεται δωρεάν και έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Σύνδεσμος Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας - ΚΟΟΠ

Ο ΚΟΠΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος αντιπροσωπεύει την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο στους τομείς της διαπίστευσης και τεχνικής πληροφόρησης. Βασικοί του σκοποί είναι η εξυπηρέτηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων της Κυπριακής βιομηχανίας και του εμπορίου στη σημερινή ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Αναλυτικά οι βασικοί σκοποί του οργανισμού είναι:

 • η εισαγωγή και διαχείριση του εθνικού συστήματος διαπίστευσης
 • η εισαγωγή και λειτουργία του συστήματος επιθεώρησης και εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής

η διαχείριση του εθνικού συστήματος τεχνικής πληροφόρησης

Σύνδεσμος Quality in Health

Διακτυακός τόπος με θέματα υγείας.

ELQA Programs        Phone: 2410 684 488       Mobile: 697 639 1477        FAX: 2410 684 650        E-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.